• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
公式贴

2019年第043期→(绝杀一段)准100期

时间:2019/4/12 14:38:32   作者:   来源:   阅读:14852   评论:0
内容摘要:如公式失足,换上新公式不另行通知[D码段类]平五波(002)+平五肖(003)+持码尾(003)+特合尾(007)+二合尾(000)+00=1段[D码段类]平四波(002)+平二肖(009)+平什肖(006)+平二尾(001)+平码六(047)+00=2段[D码段类]持码波(001)+平一波(001)+平五头(004)...

如公式失足,换上新公式不另行通知
[D码段类]平五波(002)+平五肖(003)+持码尾(003)+特合尾(007)+二合尾(000)+00=1段
[D码段类]平四波(002)+平二肖(009)+平什肖(006)+平二尾(001)+平码六(047)+00=2段
[D码段类]持码波(001)+平一波(001)+平五头(004)+平五肖(004)+三合尾(005)+00=1段
[D码段类]平六波(000)+平三波(001)+平二头(000)+平五尾(001)+期合尾(008)+00=3段
[D码段类]平四波(002)+平一头(000)+平五肖(005)+平三肖(008)+平二尾(008)+00=2段
2018年095期  12-14-22-30-38-44-T34  3段    [04+10+02+01+00 +00]
 2018年096期  03-04-19-28-31-48-T27  6段    [04+07+07+00+02 +00]
 2018年097期  09-18-26-30-36-46-T02  1段    [08+02+12+00+00 +00]
 2018年098期  04-15-21-23-44-46-T13  1段    [05+09+08+00+00 +00]
 2018年099期  10-13-20-26-35-45-T37  3段    [03+08+11+01+01 +00]
 2018年100期  04-05-33-36-44-47-T13  2段    [05+09+08+00+01 +00]
 2018年101期  17-26-30-33-38-49-T47  3段    [06+06+02+01+02 +00]
 2018年102期  07-09-12-18-41-46-T33  5段    [09+12+05+00+00 +00]
 2018年103期  31-36-38-45-47-49-T37  1段    [06+02+11+03+00 +00]
 2018年104期  14-20-22-39-41-48-T35  4段    [00+10+05+01+02 +00]
 2018年105期  04-06-11-33-37-48-T41  6段    [06+11+01+00+02 +00]
 2018年106期  09-11-18-23-32-48-T26  1段    [01+06+08+00+00 +00]
 2018年107期  05-06-17-26-40-41-T46  2段    [06+05+04+00+01 +00]
 2018年108期  02-13-21-23-32-40-T30  6段    [03+09+08+00+00 +00]
 2018年109期  05-14-20-22-24-48-T04  5段    [04+08+12+00+02 +00]
 2018年110期  14-17-30-46-48-49-T36  5段    [07+06+12+01+00 +00]
 2018年111期  09-31-34-35-37-38-T16  5段    [01+10+01+00+00 +00]
 2018年112期  13-18-23-28-33-49-T19  3段    [08+11+09+01+02 +00]
 2018年113期  13-19-34-35-45-46-T27  1段    [09+10+09+01+00 +00]
 2018年114期  02-10-35-39-44-49-T08  7段    [00+11+08+00+02 +00]
 2018年115期  07-09-18-27-44-45-T15  4段    [09+06+08+00+02 +00]
 2018年116期  07-09-19-29-39-42-T41  5段    [09+07+03+00+00 +00]
 2018年117期  08-14-21-24-34-43-T01  2段    [04+09+10+00+00 +00]
 2018年118期  07-11-19-32-45-46-T37  5段    [01+07+09+00+02 +00]
 2018年119期  10-13-22-24-40-42-T05  4段    [03+10+04+01+00 +00]
 2018年120期  06-17-20-34-36-44-T15  6段    [07+08+12+00+00 +00]
 2018年121期  06-13-20-25-27-29-T21  1段    [03+08+03+00+01 +00]
 2018年122期  01-05-15-39-45-47-T43  5段    [05+03+09+00+02 +00]
 2018年123期  04-07-10-22-34-42-T38  1段    [07+10+10+00+02 +00]
 2018年124期  09-13-15-16-20-32-T12  2段    [03+03+08+00+02 +00]
 2018年125期  04-19-24-38-39-44-T46  5段    [09+12+03+00+02 +00]
 2018年126期  01-08-22-23-46-47-T12  7段    [08+10+10+00+00 +00]
 2018年127期  09-16-22-24-40-47-T17  6段    [06+10+04+00+00 +00]
 2018年128期  06-24-26-36-44-49-T08  1段    [04+02+08+00+01 +00]
 2018年129期  08-22-30-34-35-37-T29  5段    [02+06+11+00+00 +00]
 2018年130期  02-10-29-32-40-41-T44  4段    [00+05+04+00+02 +00]
 2018年131期  05-09-12-14-42-43-T45  7段    [09+12+06+00+01 +00]
 2018年132期  04-12-14-17-29-35-T38  4段    [02+02+05+00+02 +00]
 2018年133期  15-16-18-22-26-48-T34  3段    [06+06+02+01+02 +00]
 2018年134期  03-08-13-25-30-34-T32  2段    [08+01+06+00+01 +00]
 2018年135期  07-08-15-27-29-38-T39  4段    [08+03+05+00+02 +00]
 2018年136期  14-25-31-34-36-43-T35  4段    [05+07+12+01+00 +00]
 2018年137期  02-20-29-32-38-39-T47  2段    [00+05+02+00+02 +00]
 2018年138期  08-11-14-20-22-31-T19  7段    [01+02+10+00+01 +00]
 2018年139期  08-20-32-40-44-46-T34  2段    [00+08+08+00+00 +00]
 2018年140期  20-27-29-40-45-48-T43  2段    [07+05+09+02+00 +00]
 2018年141期  07-08-10-20-33-42-T22  7段    [08+10+09+00+01 +00]
 2018年142期  01-15-21-23-24-33-T39  5段    [05+09+12+00+00 +00]
 2018年143期  05-10-30-33-36-37-T22  6段    [00+06+12+00+02 +00]
 2018年144期  01-10-11-13-30-33-T45  3段    [00+11+06+00+00 +00]
 2018年145期  04-07-08-12-13-26-T42  2段    [07+08+01+00+00 +00]
 2018年146期  07-20-33-46-48-49-T04  7段    [00+09+12+00+00 +00]
 2018年147期  02-14-16-32-41-47-T23  1段    [04+04+05+00+02 +00]
 2018年148期  01-04-17-22-23-35-T37  1段    [04+05+11+00+02 +00]
 2018年149期  06-07-13-33-35-46-T43  7段    [07+01+11+00+02 +00]
 2019年001期  08-23-25-30-32-45-T24  5段    [03+01+08+00+00 +00]
 2019年002期  12-13-16-19-23-45-T02  5段    [03+04+11+01+00 +00]
 2019年003期  04-05-12-23-30-40-T10  2段    [05+12+06+00+00 +00]
 2019年004期  06-07-28-31-36-43-T23  3段    [07+04+12+00+01 +00]
 2019年005期  10-18-35-37-48-49-T27  5段    [08+11+12+01+01 +00]
 2019年006期  10-16-17-33-44-48-T07  1段    [06+05+08+01+02 +00]
 2019年007期  16-18-28-35-36-41-T37  4段    [08+04+12+01+00 +00]
 2019年008期  13-24-31-34-44-47-T08  6段    [04+07+08+01+00 +00]
 2019年009期  03-19-25-30-33-48-T44  5段    [09+01+09+00+00 +00]
 2019年010期  11-18-33-41-43-46-T36  5段    [08+09+07+01+01 +00]
 2019年011期  14-27-29-41-45-46-T21  2段    [07+05+09+01+01 +00]
 2019年012期  03-10-14-24-32-45-T29  3段    [00+02+08+00+00 +00]
 2019年013期  18-22-26-31-33-41-T27  1段    [02+02+09+01+01 +00]
 2019年014期  05-06-13-19-34-35-T39  3段    [06+01+10+00+00 +00]
 2019年015期  02-04-11-15-19-29-T01  2段    [04+11+07+00+01 +00]
 2019年016期  01-19-29-34-39-49-T43  3段    [09+05+03+00+00 +00]
 2019年017期  09-17-26-31-32-40-T27  4段    [07+02+08+00+01 +00]
 2019年018期  05-08-16-20-43-46-T11  6段    [08+04+07+00+01 +00]
 2019年019期  03-07-08-17-19-23-T12  3段    [07+08+07+00+02 +00]
 2019年020期  02-05-08-13-16-33-T41  3段    [05+08+04+00+00 +00]
 2019年021期  16-29-36-39-42-49-T34  2段    [09+12+06+01+02 +00]
 2019年022期  13-14-15-21-33-49-T01  5段    [04+03+09+01+02 +00]
 2019年023期  09-12-13-19-21-46-T15  5段    [02+01+09+00+00 +00]
 2019年024期  22-24-25-30-32-43-T11  1段    [04+01+08+02+00 +00]
 2019年025期  21-24-26-35-44-47-T08  2段    [04+02+08+02+00 +00]
 2019年026期  10-16-28-32-34-49-T45  2段    [06+04+10+01+02 +00]
 2019年027期  08-15-17-23-39-44-T40  6段    [05+05+03+00+00 +00]
 2019年028期  13-32-34-35-41-46-T30  4段    [02+10+05+01+00 +00]
 2019年029期  06-21-27-33-38-47-T46  1段    [01+03+02+00+02 +00]
 2019年030期  04-10-25-28-40-43-T39  7段    [00+01+04+00+02 +00]
 2019年031期  05-09-12-23-31-43-T29  7段    [09+12+07+00+00 +00]
 2019年032期  04-18-23-38-40-46-T15  4段    [08+11+04+00+02 +00]
 2019年033期  07-12-22-32-37-45-T47  1段    [02+10+01+00+02 +00]
 2019年034期  10-11-15-39-46-49-T21  3段    [01+03+10+01+02 +00]
 2019年035期  02-03-10-21-31-35-T11  1段    [03+10+07+00+02 +00]
 2019年036期  03-05-17-23-41-44-T40  1段    [05+05+05+00+00 +00]
 2019年037期  15-17-18-37-39-49-T31  4段    [07+06+03+01+01 +00]
 2019年038期  06-10-15-21-24-28-T49  3段    [00+03+12+00+02 +00]
 2019年039期  29-34-38-42-44-47-T36  3段    [04+02+08+02+01 +00]
 2019年040期  08-21-34-37-41-45-T49  3段    [01+10+05+00+01 +00]
 2019年041期  03-14-17-23-32-43-T36  3段    [04+05+08+00+00 +00]
 2019年042期  06-18-32-38-41-45-T33  2段    [08+08+05+00+02 +00]


段数属性:
1段-- 01,02,03,04,05,06,07
 2段-- 08,09,10,11,12,13,14
 3段-- 15,16,17,18,19,20,21
 4段-- 22,23,24,25,26,27,28
 5段-- 29,30,31,32,33,34,35
 6段-- 36,37,38,39,40,41,42
 7段-- 43,44,45,46,47,48,49 


相关评论
香港赛马会始于20世纪80年代末,香港的赛马水平已经接近世界先进国家.1988年创办了香港杯邀请赛,邀请新加坡马匹来港参赛.不久,香港的赛马赛事渐渐发展成香港国际赛事,无论赛事水平或奖金均属世界顶级水平.每一年都举办国际赛马,国际赛马也吸引来自世界不同地方的马匹、骑士等等都来香港参加。和欧洲职业足球联赛一样,香港的赛马也是跨年度进行,一个赛季(称为马季)一般是从每年的9月初开始,到下一年的7月中旬结束,每逢周三夜马赛事(假日则改为日马)、周六(或周日)日马赛事,全季总共83场比赛,一般日场比赛是从中午1点开始,比赛场次为10场(有时候有11场,改由12点半开始);夜场比赛从晚上7点15分开始,比赛场次为8场;每场比赛用时大约半个小时.香港总共有两处马场:一处是上面提到的位于港岛铜锣湾附近的跑马地马场,已有百年历史,经扩建,可容纳观众2万多人;另一处是在1978年通过填海建成的沙田马场,位于近郊的新界,马场中央是景色秀丽的彭福公园,营业大厅分上下两层,内设很多供马迷购买彩票及派彩的营业窗口,不论前来多少人,都可以应接有余.大厅内,摆放着一排排荧光显示屏,供人们观看赛场的情形。沙田马场可容纳观众6万多人,属于世界一流马场。通常周三赛马在跑马地,周六(或周日)在沙田.香港马会资料长久已来更新免费资料,波色,单双,铁杀一肖,香港马会资料,香港马会图库,香港马会开奖结果,六合彩资料,六合彩图库,香港赛马会资料,2015年香港免费资料大全,长期更新在www.kj317.com!

广告联系

免责声明:国内人士请遵照中华人民共和国相关法律,切勿参与赌博触犯法例 在任何情况下引致触犯所属地区之法律,网友须自行承担一切责任。

浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。未满十八岁之人士,一律不得进行投注,亦不可购买陆合彩。

闽ICP备12010380号